Archief van
Categorie: Uncategorized

Zegen

Zegen

Jesaja 58:11

The Lord will guide you always; He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail.

En de HEER zal jullie voortdurend leiden, in de droogte zal Hij jullie honger stillen en jullie gebeente kracht geven. Jullie zullen zijn als een bevloeide tuin, als een bron die nooit droogvalt.

Met deze woorden werd er afscheid van ons genomen door onze collega’s van OMF in Chiang Mai. Een belofte. Toekomstgericht. Alsof er niks gebeurd was?

Terugblik

Dit is de 38e nieuwsbrief sinds het begin van onze uitzending. Nou, niet helemaal waar. De eerste werd verstuurd in december 2016. 9 maanden voor ons vertrek naar Thailand. Ik citeer:

Tot september hebben we lekker de tijd om ons voor te bereiden. Enkele cursussen volgen, de laatste keuringen, visa aanvragen et cetera, We houden zelfs tijd over om afscheid te nemen hier en daar. En niet te vergeten zullen we in de loop van de zomer uitgezonden worden via onze kerkelijke gemeente, de Fontein, in Emmeloord.

Dat laatste gebeurde eind augustus 2017, waarna we al snel vertrokken. Eerst 7 weken taalschool in Lopburi (pff, wat was het daar heet). En via de oriëntatiecursus in Singapore naar Chiang Mai in Thailand. Daar hebben we gewoond op meerdere locaties totdat we medio 2019 een vast verblijf konden betrekken. Vlakbij het OMF-centrum. Dat was de tijd na een paar jaar dat we dachten: van hieruit kunnen we gaan bouwen. We hadden plannen om meer maanden per jaar in Thailand door te brengen. De taalstudie ging voorspoedig (althans voor Marjo) en bovenal voelden we ons steeds meer thuis in de cultuur en onder de OMF-collegae. Door de COVID-pandemie echter werd onze verlofperiode verlengd tot 20 maanden. Dit kostte veel hoofdbrekens en ook essentiële vragen kwamen naar boven. Bijvoorbeeld waarom dit nu net zo moet lopen. En als gelovige worstel je dan ook (een beetje) met God. Niet per se verkeerd hoor! In elk geval bleek dat de rek eruit was tijdens ons eerste verblijf na de COVID periode. Er bleek (veel) minder te doen. Reizen was nog steeds moeilijk, waardoor we beduidend minder mensen zagen. Motivatie voor taalstudie nam af en ga maar door. En dat leidde tot de conclusie dat we moesten stoppen.

Chiang Mai

En de laatste maanden

Veel, maar zeker niet alles, stond in het teken van afscheid nemen. Laatste ontmoetingen met mensen, laatste tripjes, laatste reis naar Isaan. Laatste keuringen. We hadden ons voorgenomen om niet de kantjes eraf te lopen. Zo werd het toch nog best een intensieve trip. We verbleven in Juniper Tree, een soort resort voor zendelingen. Bedoeld voor mensen om even bij te tanken, verwend te worden, te reflecteren, te bezinnen. Marjo had daar in de loop der jaren ook allerlei dingen gedaan. Hier hebben we weer mensen uit de halve wereld ontmoet. Enkele gezinnen bleven langere tijd en met hen hebben we heel wat gepraat, gegeten , gedeeld en gewoon een goeie tijd gehad. En ook met Greg en Julie, de managers hebben we een fijne tijd gehad. En niet te vergeten: Caroline, vriendin en lid van onze TFT, kwam nog naar Chiang Mai. Fijn.

Bangkok, Korat en Mahasarakham

Gemis!?

Missen gaan we vooral de OMF gemeenschap in Chiang Mai. En natuurlijk ook de mensen in het Mekong- en Thailand-veld van OMF. Maar ook de internationale kerk waar we naar toe gingen. En enkele dierbare vrienden. Waaronder Ken en Myrna. De mensen die we niet bij name noemen zijn we ook veel dank verschuldigd. Zij maakten die periode van 6 1/2 jaar zo speciaal. Tuurlijk, het land ook, de andere cultuur, het verrukkelijke eten, de exotische planten en niet te vergeten de vele, vele fantastische vogels. Maar er gaat niets boven het opgenomen zijn in een gemeenschap van mensen. Die je waarderen en af en toe nodig hebben.

farewell lunch and dinner Bangkok en Chiang Mai

Hoe gaat het?

Sinds eind februari zijn we weer terug. Terug in de familie vooral. Pff, wat een drukte, maar wel leuk. We zien de kinderen meer dan ooit! Hester gaat trouwen eind mei! Ook in Deventer raken we meer en meer thuis. Marjo via haar werk bij de Ontmoeting en samen in de kerk waar we ons waarschijnlijk bij aan gaan sluiten: de Baptisten Gemeente Deventer.

En nu die toekomst….

Denkend aan de tekst die ons gegeven werd viel het me vooral op dat we een bron mogen zijn die niet droogvalt. Dat wens ik een ieder toe. En dan vooral de ouderen onder ons. Er is altijd wel een taak die we in Gods Naam mogen uitvoeren.

Voor ons betekent dit wellicht concreet dat er nog es een “opdracht” op onze weg komt. Dit jaar kalm aan, maar wie weet. We werden voor volgend jaar alweer gevraagd om mee te doen met een stukje (medische) hulpverlening. Voor mensen die gevlucht zijn uit Myanmar, waar al een paar jaar een burgeroorlog heerst. Thailand blijft wel trekken denk ik.

Ondertussen zijn we de laatste dingen aan het doen rond de afsluiting van deze OMF periode. Nog een afrondend gesprek op het kantoor van OMF en 7 april afscheid in de Fontein, onze zendende gemeente in Emmeloord. Ondertussen werk ik gewoon weer als huisarts. En ondertussen staat ons huis en de telefoonlijn open voor ieder die nog es goed wil bomen over van alles en nog wat.

Hartelijke groet, hartelijk dank voor de vele jaren van verbondenheid. Voor het meeleven, voor attenties, voor ondersteuning op zo veel manieren. Zegen van Boven gewenst!

de orange breasted trogon

Gert en Marjo

PS: dit was echt de laatste nieuwsbrief!

Goodbye OMF?

Goodbye OMF?

We zijn al weer in de maand december aangekomen. De tijd gaat snel! Dit wordt onze één na laatste nieuwsbrief. Na 6 1/2 jaar stoppen we per 1 maart 2024 officieel met OMF. We hebben wel aangegeven dat we beschikbaar blijven als vrijwilliger. Dus mocht er de komende jaren nog hulp bij iets nodig zijn, dan hopen we een handje te kunnen helpen.

Ons leven in Deventer

We beginnen aardig te settelen in Deventer. Gert werkt 3 dagen in de week in meerdere praktijken als waarnemer. Plus regelmatig een dienst op de huisartsenpost. Verder heeft hij nog altijd zijn werk voor OMF door de mail of facetimen met Thailand. Ik werk één dag in de week als vrijwilliger in de Ontmoeting. Met veel plezier!

Met mijn gezondheid gaat het een stuk beter. Ik ben er nog niet helemaal bovenop, maar het gaat de goede kant op.

Als kerkelijk thuis hebben we nu een plek gevonden bij de Unie van Baptisten in Deventer. We voelen ons daar aardig thuis. Het is een kleine gemeente die nauw samenwerkt met andere gemeentes in Deventer. We mochten deze zomer zelfs een hele dienst invullen over ons werk in Thailand. Dat was erg fijn.

We genieten van ons comfortabele huis en de tuin. Maar vooral van het bezoek van onze kinderen en kleinkinderen. Ons 3e kleinkind Levi, van Bram en Roos is op 8 september geboren in goede gezondheid. Alle drie zijn ze voor ons een grote vreugde. We zijn erg dankbaar dat we hen zo vaak kunnen zien.

Bram, Roos en Levi

Onze Hester heeft het afgelopen half jaar ook voor een grote verrassing gezorgd. Ze heeft haar Johan gevonden en ze hopen in 2024 te gaan trouwen. We zijn met haar erg blij voor deze nieuwe aanwinst in de familie.

Hester en Johan

Thailand

We vliegen 9 januari 2024 naar Thailand en hopen in Chiang Mai de 10e eind van de middag aan te komen. Er is 6 uur tijdsverschil. Zoals het nu lijkt vliegen we 16 februari terug naar Nederland. Het is een korte periode. Gert heeft veel werk te verzetten. Er zijn veel mensen die een medische keuring nodig hebben. Marjo zal weer gaan helpen in het gastenverblijf Juniper Tree. Verder hopen we afscheid te nemen van de vele mensen, die ons zo dierbaar zijn geworden. We gaan met dubbele gevoelens deze laatste trip maken. We weten dat het goed is. Aan de andere kant laten we ook een stuk leven achter dat ons zo vertrouwd is geworden.

BEDANK

We willen iedereen heel erg bedanken voor de steun, op welke manier dan ook, in 2023. Met al deze kleine en grote bijdragen hebben jullie het werk mogelijk gemaakt in Thailand en Laos. Heel veel dank! Bovenal we willen we ook God danken dat Hij ons door alles heen nabij is geweest.

Gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol 2024

Nog meer update. En belangrijk nieuws.

Nog meer update. En belangrijk nieuws.

Sinds juni zitten jullie al weer met smart te wachten op de volgende nieuwsbrief natuurlijk.

De vorige update was behoorlijk in mineur door de afgeblazen trip naar Thailand en de medische ongemakken die speelden.

Inmiddels lijken we dat laatste hoofdstuk afgesloten te hebben. Hoewel: als arts (en als vrijwel iedere volwassene) weten we dat wij mensen erg kwetsbaar zijn. Zoals een van mijn favoriete liedjes van Sting bezingt “How fragile we are”. Marjo is een therapie voor chronische pijn op het spoor gekomen die ons erg hoopvol stemt. Je moet haar er maar es naar vragen.

Wat de familie betreft gaat het voorspoedig. De kleinkinderen zijn een bron van grote vreugde. Dat klinkt erg plechtig, maar deze vreugde is erg banaal en heerlijk….

En we hopen dat nummer drie bij zoon Bram en zijn vrouw Roos zeer binnenkort nog meer vreugde brengt.

OMF nieuws

Ik denk dat vrijwel iedereen het inmiddels al weet. Maart 2024 loopt onze verbintenis met OMF officieel ten einde. Na 6 1/2 jaar. Het is een bewogen tijd geweest. Onderbroken door COVID (wat is dat ook al weer?). We hadden het niet willen missen. Het heeft ons leven beslist een bijzondere draai gegeven. Waarom dan stoppen?

Door de ervaringen van de laatste jaren werd meer en meer duidelijk dat onze tijd in Thailand moeilijker in te vullen was. Meestal vonden we wel bezigheden, maar mondjesmaat en ongeregeld. Vaak hebben we onszelf afgevraagd of dat dan zo hoorde. In het Koninkrijk van God hoef je toch niet per se nuttig te zijn (in de gewone betekenis)? Wees maar gewoon jezelf en doe wat je hand vindt om te doen. En dat hebben we ook gedaan. En vaak ook met plezier. Toch werd het steeds moeilijker. Zeker na COVID toen er een tijd lang weinig activiteit mogelijk was in Chiang Mai. Nadat we besloten minder tijd in Thailand zelf door te brengen. Nadat we ons huurhuis opgaven. Toen ik (Gert) merkte dat de medische taken die ik heb ook in beperkte tijd gedaan konden worden. En ja, toen er meer een beroep gedaan werd door onze kinderen en kleinkinderen.

Even goed was het een lastige beslissing. Gesprekken met de veldleiding, de medische staf in Singapore en met OMF Nederland (bedankt lieve mensen) en gebed deden ons besluiten de stekker er uit te trekken. EN in januari dan de laatste periode in Thailand. De laatste? We hebben de deur opengehouden voor onze inzet als vrijwilliger!

In Nederland

Wat OMF betreft gaat het medische werk gewoon door. In beperkte mate: vragen via de mail blijven komen. Af en toe een videogesprek. Meedenken voor de uitzending van nieuwe zendelingen op het veld. We hebben een aantal spreekbeurten verzorgd. O.a. in Emmeloord en recent ook in Deventer. In de baptistenkerk waar we vaak heengaan.

22 september hopen we weer deel te nemen aan een terugkomdag voor mensen op verlof. En de eerste week van oktober nemen we deel aan een retraite op Le Rucher in Frankrijk. Dit zien we als een afsluiting/ evaluatie et cetera van de OMF periode. Debriefing noemen ze dat in zendelingen jargon. (Heeft iemand alsjeblieft een Nederlands woord hiervoor?)

Marjo is begonnen met vrijwilligerswerk bij De Ontmoeting in Deventer. Dit is een plaatselijk initiatief dat een tweedehands kledingwinkel runt en een boekenwinkel in de binnenstad. Dit gecombineerd met koffieochtenden, taalcursussen voor vluchtelingen, Alphacursus en ga zo maar door. Ze werkt in een fijn team. Ook een manier om een beetje in te burgeren. Marjo gaat ook meedraaien in het Alpha-team dit najaar. En Gert verzorgt een van de lezingen in december.

Werk in huisartsenland is er volop. De meeste weken werk ik een aantal dagen in Wierden. En verder werk ik vooral in Raalte en op de huisartsenpost in Deventer. Werk wat me veel voldoening geeft.

We zijn erg blij en dankbaar voor al het meeleven en de gebeden. Ook welkom in Deventer! Altijd gezellig om weer eens bij te praten.

Tijdschema

22 september HAR ( voor verlofgangers) in Amerongen

2-6 oktober retraite in Le Rucher, Frankrijk

9 nov. Vergadering met Thuisfrontteam

najaar 2023 Alpha-cursus

9 jan. 2024 – 16(?) febr Thailand

Stilgezet…….

Stilgezet…….

Evne ene korte update.

Het is een lange tijd stil geweest. Er is ook veel gebeurd en ook weer niet…….

Nadat we eind maart terug kwamen uit Thailand waren we erg vermoeid, vooral Marjo. Het was een zeer drukke tijd in Thailand, vooral door het vele reizen. We merken dan toch dat we een jaartje ouder worden. Eind april kreeg Gert een zware ooginfectie, waardoor hij stilgezet werd. Werken kon hij een week niet. Daarna kreeg Marjo allerlei klachten, waaronder een zeer pijnlijke onderrug/bekken/bil aan de rechterkant. Het was zelfs zo erg dat ze aan de morfine moest om de pijn iets te verminderen. Een rondje rond het huis lopen ging net. Slapen lukte voor een paar uren. Wat is dat moeilijk om zoveel pijn te hebben. Ze wist niet waar ze het zoeken moest. Gelukkig wisten we dat veel mensen voor haar baden en/of op verschillende manieren hulp aanboden. Maar wat word je dan stil gezet. Ons hele leven stond ineens op zijn kop. En dan nog de onzekerheid over hoe lang dit gaat duren.

Onze reis van 3 juni naar Thailand zat natuurlijk ook steeds in onze gedachten. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt (het kon gewoon niet doorgaan), en Thailand afgezegd. Heel erg jammer. Een grote teleurstelling voor ons en voor de mensen in Thailand, die we moesten teleurstellen. Marjo kon niet helpen in het guesthouse, geen medische kliniek voor de Shan vluchtelingen en geen conferentie met het Mekong veld met alle ontmoetingen en medische keuringen.

Op dit moment gaat het een stuk beter met Marjo. Langzaamaan is ze bezig met het afbouwen van de morfine. Ze kan weer van alles doen en soms lijken de dagen al weer vrij normaal te verlopen. Het is nog niet allemaal in orde, maar er is hoop dat het goed komt. We zijn erg dankbaar en blij dat we al weer zover zijn.

Onze reis is verplaatst naar januari 2024. Daarover tzt meer.

Even Thailand doen

Even Thailand doen

Een ? groet uit…..

Een doorsnee toerist zou het niet anders doen. Paar weekjes hier, paar dagen daar. O ja, dat moet ik ook nog zien. De eerste vijf weken in Thailand zijn hectisch geweest.

Uiteraard in de mooie ontmoetingen met veel oude bekenden natuurlijk. Maar vooral in het telkens weer moeten schakelen vanwege weer een trip. Zo zijn we door omstandigheden al na één week naar Singapore gevlogen voor overleg met het hoofd van de “medische dienst”. En hebben we er een tocht opzitten naar het grensgebied met Myanmar voor gratis medische zorg aan vluchtelingen uit genoemd land. Gelukkig zitten we tussendoor op een heerlijke plek in een soort huisjespark voor zendelingen hier in Chiang Mai. Niet verkeerd. Mooi huisje, zwembad erbij. Lekker eten. En wat ook heel fijn is: Marjo kan hier de managers helpen. Die werken hier 24/7 en zijn afhankelijk van vrijwilligers die het stokje tijdelijk overnemen. Volgens mij doet Marjo dat prima!

Perikelen

Naast alle voordelen van het hier zijn (denk aan de afwezigheid van kou en nattigheid) is het soms ook extra zwaar. Met name als er zorgen zijn bij het thuisfront. Ziekte van kinderen/ kleinkinderen. Ziekenhuisopname zelfs. Mogelijkheden om bij te springen zouden er volop geweest zijn. Resultaat: veel belletjes naar Nederland. Dat zijn van die momenten dat we wel es denken: wat doen we hier? Dat zijn vragen die knagen aan onze motivatie.

De komende weken

Het tweede bedrijf van ons verblijf hier zag er weer heel anders uit, maar was even hectisch. Ik (Gert) ben 2 weken geleden naar een retraite voor mannen van het Thailand “veld” geweest. Dit was erg goed om met elkaar te beleven. Daarna kwam Marjo naar Bangkok waar we een dag of 10 zijn. Met name om mensen te ontmoeten en medische keuringen te doen. Een uitstapje naar Lopburi, waar de taalschool van OMF is, stond ook op het programma. Het was goed om daar te zijn. Morgen, 4 maart, vertrekken we naar het zuiden om het team in Zuid-Thailand op te zoeken. Nog een weekje vakantie ergens langs de kust en dan op 21 maart weer terug naar Nederland.

Ondertussen

Wat gebeurt er zoal? Jullie lezers zitten niet zozeer te wachten op een opsomming van feiten denk ik. Wat het bijzonder en waardevol maakt hier is dat we onderdeel zijn van een ander deel van Gods werk in de wereld. Gisteren nog sprak ik iemand die werkt in Japan. Al 25 jaar. Daarna een echtpaar, geboren en getogen in China. Ze maakten ons deelgenoot van een compleet andere wereld. Een wereld die net als de onze voortdurend onder spanning staat. Maar leefbaar is omdat er een God is die Zich heeft laten kennen in Jezus Christus. En hoop en vertrouwen geeft voor de toekomst. Dat merken we ook als we werken met vluchtelingen. Hoe moeizaam hun situatie ook is.

Bedankt voor al jullie meeleven en wellicht tot volgende maand alweer!

Gert en Marjo

Een nieuw begin

Een nieuw begin

2022

Het is al weer eind december 2022. Het is goed om stil te staan wat dit jaar ons gebracht heeft. Veel stond in het teken van een nieuw begin. Het meeste hebben jullie al meegekregen waarschijnlijk.

Allereerst het besluit, samen met OMF, om ons werk in Thailand e.o. anders vorm te geven: Drie maanden per jaar in Thailand. Terwijl in de overige tijd Gert al het medisch vereiste werk via de mail et cetera blijft doen. Over een paar weken gaan we daaraan beginnen. Maar daarover zo meer.

Het volgende was het zoeken naar een nieuwe woonplek. Dit werd een intensieve zoektocht. Begin juni hebben we een mooi huis gekocht in Deventer. En half juli verkochten we ons huis op Urk. Alles verliep voorspoedig. Nu wonen we al weer 4 weken in ons nieuwe huis met veel plezier. We voelen ons echt thuis in ons huis en het buurtje. Erg dankbaar zijn we voor deze nieuwe start dichter bij de kinderen en kleinkinderen.

In deze periode mochten we ook twee nieuwe levens verwelkomen. Lise en Boaz werden geboren bij twee van onze dochters. Zo begonnen we aan een fase van opa en oma zijn. Wat een feest is dat! We genieten er enorm van.

2023

Nu staan we bijna aan het begin van het nieuwe jaar 2023! Wat zal dit jaar ons brengen? We mogen vertrouwen dat ook dit jaar God ons zal leiden en met ons zal zijn. We vieren Kerst. God zag naar deze wereld om en zond Zijn Zoon om ons te redden. Immanuël, God is met ons! Zo hopen we 14 januari 2023 DV naar Thailand te vertrekken. We ervaren wel dat dit heel snel, misschien wel te snel, na de verhuizing is. Maar we gaan ervoor. Als we eerst maar in het vliegtuig zitten!

Er zijn al verscheidene dingen gepland. Voordat we vertrekken naar Thailand werken we van 6-8 januari nog mee aan een nieuwe-kandidaten-weekend van OMF in Amerongen. Van 16-20 januari zal Marjo waarnemen als manager van Juniper Tree, een soort retraite- annex vakantiecentrum. Daar zullen we ook de hele tijd verblijven als we in Chiang Mai zijn. Van 25-28 januari hopen we naar Singapore te gaan. Op het hoofdkantoor van OMF willen we een evaluerend gesprek hebben met het hoofd van de medisch adviseurs. Van 6-9 februari hebben we een medische kliniek bij de Shan-vluchtelingen op de grens met Myanmar. 20-22 februari heeft Gert een mannenconferentie van het Thailandveld van OMF. Daarna verblijven we 10 dagen in Bangkok. Daarna? 21 maart vliegen we weer terug naar Nederland.

We willen iedereen heel erg bedanken voor de betrokkenheid bij ons werk/leven in Thailand en Nederland. Of het nu door kaartjes, pakjes, appjes, belletjes, gebed en/of financiële steun gebeurd, het doet ons erg goed. We zeggen het nogmaals, we doen het werk niet alleen, maar samen met jullie en bovenal met onze hemelse Vader, onze Heer!

Bijzondere feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Samen met wie jullie lief zijn.

Nieuw leven

Nieuw leven

De laatste maanden stonden nadrukkelijk in het teken van de komst van onze twee kleinkinderen!

Op 12 juli werd Lise geboren. Dochter van Irene en Tobias. Een bijzonder mooie dag! Goudomrand! En datzelfde geldt voor 19 augustus toen Boaz geboren werd. Zoon van Miriam en Michaël. Beide kinderen kerngezond. Thuis geboren. En dat is speciaal tegenwoordig. Petje af voor de dochters! En alle dank aan God, de Vader van allen.

8 weken oud
1 dag oud

Lise is alweer 2 maanden en groeit voorspoedig. Ze maakt ons vaak blij met een lachje en haar tevredenheid. Boaz is pas een paar weken oud en zit nog volop in de startfase. Hij is een mooi ventje en is flink aan het groeien.

1 dag oud
3 weken

Iedereen is erg blij met de uitbreiding van de familie.

Verhuizen

In ons laatste bericht stond dat we een huis hadden gekocht in Deventer. Op dezelfde dag dat Lise geboren werd tekenden we voor de verkoop van ons huidige huis. Er waren niet veel kijkers en bieders geweest, maar één is genoeg, toch!? We zijn blij met de kopers en hun plannen om vluchtelingen op te vangen! De geplande verhuisdatum is 21 november.

En verder…..

Niet zo veel nieuws deze keer. Het werk als huisarts gaat gewoon door. Veel gewerkt deze zomer. Geregeld krijg ik de vraag of ik in de regio blijf werken? Het antwoord is nee, hooguit incidenteel. Werk zoeken in omgeving Deventer moet niet te moeilijk zijn gezien de schaarste aan huisartsen overal.

In januari hopen we weer naar Thailand te gaan voor enkele maanden.

Verder stond de laatste tijd in het teken van afstuderen. Eerst Bram die zijn Masterstudie civiele techniek afrondde en nu de titel ingenieur mag dragen. En ook Roos, zijn vrouw, sloot een hoofdstuk af door haar bachelor te halen van de studie communicatiewetenschappen. Zij gaat nu verder met een Masteropleiding. Ook Hester volgt momenteel een Masterprogramma Globalization and Development aan de Universiteit van Maastricht.

Dat was het voor nu. Een hartelijke groet en weer bedankt voor al jullie meeleven!

Hoezo, hectisch?!

Hoezo, hectisch?!

We wisten dat dit een spannend jaar zou worden.

We kwamen naar huis om om o.a. twee zwangere dochters live te zien. Ze stelden ons niet teleur. Mooie vrouwen. Prachtige vrouwen. Trotse ouders. En ook de andere (schoon-)kinderen maakten ons weer blij.

We kwamen naar huis om na te denken over onze toekomst. Over verhuizen of niet. We raakten in een stroomversnelling.

We kwamen naar huis, gezond van lijf en leden. Ruim 3 maanden verder hebben we meer lichamelijke tegenslag gehad dan in jaren bij elkaar.

Terugkijkend snap ik het wel dat iemand laatst tegen ons zei: “Hé, we horen niet veel meer van jullie!” En terecht, want de laatste nieuwsbrief is alweer van maart! Excuses voor wie ons gemist heeft.

Gezondheid

Tot en met Thailand hadden we wonderlijk genoeg nog geen COVID gehad.

Binnen een week was het raak in Nederland (waren we maar in Thailand gebleven …..) Niet al te ziek van gelukkig. Ik, Gert, was trouwens al ziek. En behoorlijk ook. Een eerste blaasontsteking. Met naderhand wat verdere onderzoeken. Gelukkig kwamen er geen onverwachte zaken om de hoek kijken.

Het kwakkelen hield gelukkig snel op. Tot Marjo vlak na onze vakantie in Zuid Limburg ernstige pijn op de borst kreeg. Ziekenhuisopname volgde met ontslag van de hartafdeling na één dag. Loos alarm Goddank. Gisteren nog een onderzoek in het ziekenhuis en komende week hopen we definitief te horen dat het niet haar hart was.

Eén van m’n lievelingsliedjes is een nummer van Sting . How fragile we are. Hoe kwetsbaar zijn we. Amen.

Verhuizen!?

In april al begonnen we serieus te zoeken naar mogelijkheden om dichter bij de kinderen te gaan wonen. Dit leidde er toe dat we in juni een huis in Deventer gekocht hebben. Zeer centraal voor drie van de 4 kinderen. Alleen Hester in Maastricht blijft ver weg, maar die is het minst honkvast. En kijkt uit naar een toekomst in Verweggistan. Je weet wel van de appel en de boom enzo. En nu dan ons huidige huis verkopen. Een bord in de tuin herinnert ons eraan dat het serieus is. En dat na 28 jaar op Urk, waarvan 26 jaar in dit huis. Waar Bram geboren is, waar ons gezin groot is geworden. Pff, zal nog lastig worden om te verkassen.

Het Ruim 8 op Urk

Feest

Marjo werd 31 maart 60 jaar. Wie gelooft dat!? Een bescheiden feestje volgde eind april. Maar één van de hoogtepunten van het jaar was een weekendje weg in Gaanderen, Achterhoek, met het hele gezin. Prachtig weer. Mooie accommodatie. Heerlijke tijd gehad. Dank jullie wel, lieve kinderen!

Zwanger

Op het moment van schrijven is onze jongste dochter Irene hoogzwanger. Sterker nog, ze is al een paar dagen uitgerekend. Als ik hier bij stilsta is er geen oorlog in de Oekraïne, zijn er geen vluchtelingen meer en is er zeker geen probleem in de huisartsenzorg. Tel daar bij op dat onze oudste, Miriam, ook moeder hoopt te worden over een week of zes. De som is een roze wolk. Of een blauwe. Wat een zegen. (In termen van gender-neutraliteit wordt in onze familiekring nog niet gesproken horen jullie wel. Trouwens ook niet in verreweg de meeste kringen waar ik kom.)

Jullie horen het al: het onderwerp voor de komende nieuwsbrief is al vastgesteld. Reken maar dat er een extra editie komt! Eind augustus of zo.

Werk

O ja, tussen alle bedrijven door werk ik behoorlijk wat uren in de huisartspraktijk. Deze zomer meestal op Urk. Of op de huisartsenpost. Huisarts blijft een mooi beroep vind ik. Niet in het minst omdat het fijn is met alle kennis en kunde die ik opgedaan heb in al die jaren mensen een beetje te helpen bij gezondheidsproblemen. Soms meer, soms minder. Ik zeg het maar even: wees zuinig op je huisarts!

Ondertussen gaat het werk als Medisch Adviseur voor OMF gewoon door. Een aantal mails per dag met medische vragen. Verwerken van medische gegevens in “het systeem”. Meedenken met nieuwe zendelingen over hun (on-)mogelijkheden binnen de organisatie gezien hun medische conditie. Een gesprek op afstand. En recent een kraamvisite bij een stel uit Nederland op verlof.

Veel van die zaken doen Marjo en ik samen. En Marjo alleen? Ik moet zeggen dat zij de drijvende kracht is achter alle sociale uitjes. En natuurlijk ook de vele, vele contacten die te maken hebben met verhuizen. Je weet het wel: Funda, huizen bekijken, makelaar, notaris, financieel adviseur et cetera. Naast de meer frequente bezoeken aan kinderen en anderen. Daar komt hopelijk ook snel bij: nieuwe/ oude inrichting van het huis in Deventer.

TFT/lkerk

Gerdien Wisse en haar man Wim zitten al vele jaren in ons ThuisFrontTeam. Gerdien heeft het stokje overgegeven aan Wilna de Pagter. Welkom Wilna. En dankjewel Gerdien!! Het is zo bemoedigend dat er mensen achter ons staan die ontzorgen. Het was ook weer fijn om terug te zijn in onze kerkelijke gemeente in Emmeloord. Eind april hebben we daar een goedbezochte presentatie gegeven over het werk in Thailand.

Tot slot

Goeie vakantie voor ieder die nog niet geweest is!

Hoop dat ik niet een deel van onze vermoeidheid en stress “overgeschreven” heb naar jullie, lezers. Iedereen heeft vaak al genoeg aan z’n eigen pakkie-an. Of niet. Zalig de mensen die nog een klein beetje extra hebben en dat willen investeren in anderen! En als je dat niet (meer) hebt: Mag je zomaar, vandaag, of morgen, genoemde mensen tegenkomen.

kamperen langs de Geul in Limburg
Een nieuwe koers

Een nieuwe koers

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde Hem welgevallig te zijn. 2 Kor.5:9

Een hartelijk welkom weer op ons blog. We hopen dat deze blog weer een goed inkijkje geeft in onze situatie.

Terugblik

Eén van de doelstellingen van deze periode in Thailand was erachter te komen of we op de “oude” manier door konden gaan of niet. Hoe is ons dat vergaan?

Nou, wanneer iemand met een helikopterview naar ons zou kijken ziet-ie een actief koppel. Begin januari zijn we naar Bangkok gegaan. Veel medische keuringen wachten daar. Een paar volle weken met ook nog een bezoek aan Lopburi waar we ooit een blauwe maandag op de taalschool hebben gezeten (2017). Het was een drukke, maar goeie tijd met veel ontmoetingen. Met bekenden en onbekenden. Ook in Bangkok weer geconfronteerd met alle veranderingen die COVID gebracht heeft. In tegenstelling tot alle andere keren dat we er waren leek het wel uitgestorven in de Bangkok Home. Dat is het centrum/ gastenverblijf van OMF in Thailand. De plek waar we in najaar 2013 drie maanden verbleven en waar ons Thaise avontuur begon.

vrienden uit Lopburi

Na Bangkok hebben we onszelf verwend met een week vakantie aan de kust. Heerlijk relaxen aan het strand bij 30°C terwijl in Nederland ……. Ook de tijd genomen om wat bijzondere vogels te spotten. En tot onze verbazing een onbekend beest gezien, Ooit van een colugo gehoord? Zoek-em maar es op! Verder ook voor het eerst van ons leven een otter gezien in het wild. Fraaie streek.

En nu

In Chiang Mai terug lag er weer aardig wat werk te wachten. Met de medische keuringen loopt het nog steeds storm.

Echter dat betekent wel dat we in pakweg een maand het leeuwendeel van dat werk klaar hebben. En dat brengt ons bij het volgende: we ervoeren allebei dat het tijd wordt om de bakens te verzetten. Er is zeker op dit moment te weinig werk voor allebei om hier een groot deel van het jaar te zijn.

met bovenin ons huis en verder de dagelijkse routine

Dit betekent niet dat we volledig afscheid willen nemen van dit werk maar om het anders te gaan doen. Met die insteek hebben we meerdere gesprekken gevoerd met onze veldleiding, met mijn collega in Singapore en OMF Nederland.

Conclusie: we komen eind maart terug naar Nederland en draaien de huidige afspraak met OMF om: Dus we wonen hoofdzakelijk in Nederland en gaan voor één tot enkele kortere periode(n) per jaar naar Thailand. Met in die perioden een duidelijke rol voor ons beiden.

De nabije toekomst

Eind maart terug naar Nederland. Dat betekent nú huur van het huis opzeggen, auto verkopen, sommige dingen opslaan. Andere spullen inpakken of van de hand doen. (Gelukkig hebben we niet veel verzameld de laatste jaren). En natuurlijk afscheid nemen.

Daarnaast gaan we ons voorbereiden op een grote verrassing en verandering. We hopen deze zomer 2x opa en oma te worden! Wow! Onze derde dochter Irene met Tobias verwachten hun eerste kind in juli en onze oudste dochter Miriam met Michael in augustus. Wat een zegen.

Of nog meer veranderingen gezond zijn weet ik niet, maar er zijn ook plannen om nu ook te gaan verhuizen. Iets wat we jaren uitgesteld hebben wegens “Thailand”.

En verder…..

In veel opzichten blijft het een vreemde tijd. Bijvoorbeeld: morgen kunnen we pas mijn werkvergunning oppikken. Daaraan gekoppeld kunnen we Marjo’s visum aanvragen waarmee ze voor een jaar mag blijven in Thailand. Dat bijt natuurlijk met de plannen om weer terug te keren naar NL. Echter, doen we dat niet dan moet Marjo het land uit komende week. En met de COVID-situatie is het maar de vraag waar ze dan naar toe kan en hoe ze weer terug kan komen.

Dus, wanneer dat allemaal lukt, kunnen we onze tijd hier uitzingen. Uitzingen is niet hetzelfde als nietsdoen. Over 2 weken hebben we een bezoek gepland aan Isaan in het noordoosten van Thailand. Daar werkt ook een team van OMF. De meesten kennen we goed. Ze hebben allemaal een keuring nodig. Tevens een goeie gelegenheid om bij te praten!

Marjo springt in de komende tijd nog bij op een speciale school hier vlakbij. Dit is speciaal voor jongeren die thuisonderwijs krijgen maar eenmaal per maand met lotgenoten leren in een klassikale setting. Verder heeft ze de kans om op Juniper Tree bij te springen. Een vakantie- annex retraite bestemming voor voornamelijk zendelingen waar ze in het verleden ook gewerkt heeft.

Dat was het weer. We hopen jullie gauw te ontmoeten. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden stel ze! We hopen in de volgende nieuwsbrief concreter te zijn over hoe onze toekomst eruit gaat zien. Al weten we dat dat in Gods handen ligt. We willen ons door Hem laten leiden!

Terug van weggeweest

Terug van weggeweest

Na 20 maanden troffen we ons (huur)huisje in Chiang Mai min of meer aan zoals we het achterlieten. Vertrouwd. Net als de mensen die we hier weer troffen. Toch voelde het ook als “opnieuw beginnen”. Door de afwezigheid van sommige vertrouwde mensen. Door de komst van een heleboel nieuwe buren. Erg gezellig trouwens met die jonge gezinnetjes. Uit de VS en Myanmar. (Eén van de jongens, Shane, 4jaar, heeft zich opgeworpen als poortwachter. Elke keer als hij ons aan ziet komen op de fiets of met de auto sprint hij naar het hek om het open te doen. Bless him.) En niet in de laatste plaats doordat COVID ook hier diepe sporen heeft achtergelaten: Zoals verwacht is het een stuk rustiger hier rond het centrum van OMF. Geen meetings of conferenties. Geen bezoekers/familie uit de thuislanden. Geen mensen die voor korte tijd bijspringen of zich oriënteren op zendingswerk. Een dooie boel!? Allerminst. Wel duidelijk anders.

Valt er hier nog iets te doen dan?

De medische bezigheden komen weer op gang inmiddels. Er is een heleboel achterstallig werk wat betreft de 2-jaarlijkse check-ups. Het plannen daarvan is altijd een hele toer. Begin van het nieuwe jaar brengen we daarom een bezoek aan Bangkok om ook daar keuringen te doen. Voor Marjo valt het vaak niet mee haar weg te vinden nu het hier zo rustig is. Dag voor dag kijkt ze wat er op haar weg komt. Wat dat betreft zijn de huidige weken iets gemakkelijker. We draaien namelijk mee met een programma waarbij we Kerstpakketten klaarmaken en brengen aan de allerarmsten. We doen dit in dezelfde streek als waar we in voorgaande jaren ook betrokken waren bij gratis medische zorg voor vluchtelingen uit Myanmar.

Kerstgroet

(อสย.11:1-9)1แต่เมืองนั้นที่อยู่ในสภาพโศกเศร้าจะไม่ทุกข์ระทมอีก ในกาลก่อนพระองค์ทรงให้แคว้นเศบูลุนและแคว้นนัฟทาลีเป็นที่ดูหมิ่น แต่ในภายหลัง พระองค์จะทรงทำหนทางฝั่งทะเล และดินแดนฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน คือกาลิลีของบรรดาประชาชาตินั้นให้รุ่งโรจน์

De Kerstboodschap is in de westerse wereld voor de meeste mensen zoals bovenstaande Thaise tekst. Onbegrijpelijk dus. Dus moet ook het Kerstverhaal opnieuw verteld worden, opnieuw vertaald, hertaald, zodat iedereen het begrijpt. Wat op het oog een aandoenlijk verhaal is, heeft een ongelooflijke impact gehad op de hele geschiedenis van de mensheid. Tot op de dag van vandaag, nu steeds meer mensen in staat gesteld zijn dit verhaal in hun eigen taal en context te lezen en te horen.

Het is en blijft een ongelooflijk verhaal: God, de Schepper van hemel en aarde kwam zelf naar de aarde. Koos ervoor te worden als een kind. Jezus.

Het verhaal uit de profeet Jesaja (bovenstaande tekst) vertelt over een volk dat in donkerheid was: en welk volk is dat niet. Thailand net zo goed als Nederland. Gebukt onder onrecht, schuld, en zonde. Dit volk zal een groot licht zien. Jezus, het Licht van de wereld. De Verlosser.

Hoe dan? Dat is weer een ander verhaal.

Een hartelijk groet uit Thailand. Gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar,