OMF

OMF

OMF staat voor Overseas Missionary Fellowship.  Zo stond de organisatie vroeger ook bekend in Nederland: het Overzees Zendings Genootschap.

Ooit begonnen ruim 150 jaar geleden als de  China Inland Mission.

De naam Hudson Taylor is onverbrekelijk verbonden met OMF.  Hij begon als pionier in China. Eén van zijn ideeën gold zeker voor die tijd als revolutionair. Hij was er stellig van overtuigd dat zending effectiever zou zijn wanneer er een zekere aanpassing aan de cultuur zou zijn. Dus kleedde hij zich als een Chinees en liet een paardenstaart groeien.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden alle zendelingen uit China “gegooid”. Dit vanwege de communistische omwenteling. De zendelingen verspreidden zich over heel Zuidoost-Azië, het huidige werkgebied van OMF.  Eerst om te werken onder Chinese bevolkingsgroepen. Later ook onder lokale bevolkingsgroepen.

Zo’n 50 jaar geleden werden vanuit Nederland de eerste mensen uitgezonden via OMF.

De basisprincipes van OMF

VERTROUWEN OP GOD
Wij zijn van God afhankelijk en wij vertrouwen dat Hij voorziet in alles wat wij nodig hebben. Gebed vormt daarom het uitgangspunt van ons leven en werk.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Wij waarderen de diversiteit die God ons binnen OMF gegeven heeft. Wij komen uit ruim dertig verschillende landen, beslaan meerdere generaties en hebben diverse (kerkelijke) achtergronden. Wij respecteren elkaar en zetten ons in om samen te werken en onze eenheid in Christus te bewaren.

TOERUSTING VAN ZENDINGSWERKERS
Wij leven en werken allemaal vanuit dezelfde missie. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken leggen wij nadruk op de geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van de talenten en (professionele) bekwaamheden van onze zendingswerkers.

ONBEREIKTE BEVOLKINGSGROEPEN
Wij richten ons op onbereikte bevolkingsgroepen (in moeilijk toegankelijke gebieden) en onbereikte sociale groepen. Wij durven biddend risico´s te nemen en volharden in de taak die God ons gegeven heeft.

VEREENZELVIGING
Wij identificeren onszelf met de lokale bevolking en passen onze levensstijl op hen aan. Elke religie en elke cultuur vraagt namelijk om een andere stijl van zending.

LOKALE BESLISSINGEN
Ons organisatiebeleid staat altijd in dienst van het werk op het zendingsveld. Wij bepalen onze strategieën niet van bovenaf, maar doen dat in samenwerking met de zendingswerkers op het veld.

SAMENWERKING
In Nederland werken wij samen met kerken om zendingswerkers uit te zenden naar Oost-Azië, en met organisaties die hetzelfde doel nastreven. Ook in Oost-Azië werken wij samen met lokale kerken en organisaties om de bevolking te bereiken.

Wil je meer weten?

OMF Nederland, Terschuur
info@omf.nl
www.omf.nl